Wat doet Samenwerkende Kinderopvang voor je?

Minder kwetsbaar

Met Samenwerkende Kinderopvang zoeken we in een op-maat-traject naar de kwetsbaarheden van de kinderopvangorganisatie. Op basis van die inventarisatie stellen we een plan op waar ondersteuning gewenst is. Moeten we back office taken overnemen? Dat kan via een van onze regionale service centers. Is een pedagogische kwaliteitsimpuls nodig? Daar sluiten we op aan. Is alleen behoefte aan sparren met andere directeuren of koepelmanagers? Dat faciliteren we binnen Samenwerkende Kinderopvang. Samen staan we zo sterker en zijn we weerbaar tegen de toekomstige ontwikkelingen in de markt.

Inhoudelijk beleid

Als jouw kinderopvangorganisatie als label schaalvergroting in kinderopvang - Samenwerkende Kinderopvang - kind in bloemenveld onder de paraplu van Samenwerkende Kinderopvang komt te vallen, hoeft er aan de voorkant niets te wijzigen. Het hangt af van de behoefte van je organisatie en de kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering, maar meestal wijzigt er alleen iets aan de ‘achterkant’. In de ondersteuning van de zogeheten backoffice. Want voor het inhoudelijke beleid blijft de directeur of koepelmanager van de kinderopvangorganisatie zelf verantwoordelijk. Anders verdwijnt het lokale maatwerk voor ouders ook direct. Al is het natuurlijk wel handig dat we dezelfde visie delen in kwaliteit in kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen. Lees hiernaast ook wat onze ambities zijn op dit vlak.

Kabinetsmaatregelen

Samenwerkende Kinderopvang investeert in de groei en ontwikkeling van jouw kinderopvangorganisatie. Dit doen we bijvoorbeeld door flexibel in te spelen op kabinetsmaatregelen. Ontwikkelingen in de kinderopvangtoeslag hebben namelijk grote invloed op de vraag naar kinderopvang. Bovendien komt het kabinet regelmatig met maatregelen (zoals onlangs IKK) om de kwaliteit van de opvang nog verder te verbeteren of administratieve wijzigingen door te voeren. Dat hoort bij ons hybride stelsel, maar het vergt behoorlijk wat van kinderopvangorganisaties. Wij zijn dan ook goed op de hoogte van de maatregelen en helpen met implementatie.

Economische groei en demografie

De vraag naar kinderopvang neemt toe bij economische groei en bevolkingsgroei. Om hierop in te spelen, kunnen we investeren in de verbouw en nieuwbouw van kinderopvang locaties. En faciliteren we ook graag de lokaal passende groei.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek richt zich steeds vaker op de ontwikkeling van (zeer jonge) kinderen. De inzichten die hieruit voortkomen, passen wij actief toe. Ook wisselen we best practices uit, waardoor we elkaar op de inhoud versterken.

Ambitie

Onze ambitie is om voorop te lopen in het toepassen van nieuwe pedagogische inzichten. Hiermee denken wij de ontwikkeling van kinderen op positieve wijze te stimuleren en ondersteunen. De kinderopvang in Nederland scoort, ook internationaal gezien, goed. Maar het kan altijd beter. Dat zien we als basisopdracht voor alle labels onder Samenwerkende Kinderopvang.

Opleiden

Om onze ambities waar te maken, leiden wij onder andere de pedagogisch medewerkers op in ons eigen opleidingscentrum. Tenslotte is wetenschappelijk aangetoond dat kwaliteit in de kinderopvang valt of staat bij goed ontwikkelde en betrokken medewerkers.

Meepraten

schaalvergroting in kinderopvang - Samenwerkende Kinderopvang - BlokkentorenWe hebben niet overal invloed op. Op het geboortecijfer bijvoorbeeld of hoe de economie zich ontwikkelt. Maar waar we wel over kunnen meepraten is innovatie en kwaliteit in de kinderopvang. Of over de toepassing van wetenschappelijk onderzoek. Daarom nemen wij deel aan politieke en wetenschappelijke debatten. Samenwerkende Kinderopvang is hiervoor de juiste partner.

 

Maak ook het verschil met Samenwerkende Kinderopvang en sluit je aan!

 
Laat je bericht achter op de contactpagina of bel ons.